Peristaltilised dosaatorpumbad täpseks doseerimiseks

Watson Marlow Qdos on uue põlvkonna dosaatorpump, mis kasutab peristaltilist lahendust (voolikpump).

 • Qdos on suure doseerimistäpsuse (±1% kogu tööpiirkonna ulatuses) ja kõrge tsüklite korratavusega (±0.5% !) dosaatorpump keemiliste ainete pumpamiseks.
 • Qdos pumba tööorganiks on pumbapea, mis on suhteliselt odava hinnaga ja selle vahetamine toimub ilma tööriistu kasutamata alla 5 minuti.
 • Kõikidel Qdos pumba tööorganitel on sissehitatud voolikupurunemise andur.
 • Qdos dosaatorit on lihtne seadistada kasutades värvilisel TFT ekraanil kuvatavaid parameetreid.

Tänu peristaltilisele põhimõttele puuduvad Qdos pumbal klapid ja kuulid, mis vajaksid hooldust ja puhastamist. Qdos säilitab doseerimistäpsuse ka probleemsete ainete käitlemisel. Seetõttu on Qdos ideaalne lahendus näiteks kuulidele ja klappidele sadestuvate ainete doseerimisel nagu heitvee- ja keemiatööstuses kasutatav naatriumhüpokloriid (sodium hypochlorite NaOCl) ja veepuhastuses raua sidumiseks kasutatav naatriumsilikaat (sodium silicate Na2SIO3). Samuti on Qdos edukas väga korrodeeriva ja keraamilisi materjale kahjustava fluoriga seotud protsessides (näit HFS (Hydrofluorosilicic Acid)) doseerimisel. Need on ainult mõned näited Qdos pumba kasutamisalade kohta.

Peristaltiline dosaatorpump talub väga hästi ka aines olevaid tahkeid osakesi ja gaasimulle (see on tüüpiline probleem naatriumhüpkloriidi puhul) ja tema täpsus ei muutu rõhu kõikumisel, mis on membraandosaatorite juures probleemiks.

Peristaltilise dosaatorpumba paigaldus on lihtne, kuna see ei vaja töötamiseks ei pulsatsioonisummuteid, surveventiile (load valve) ega põhjaklappe. 

Juhul kui tekib leke, (millest kasutaja saab häireteate) suunatakse see kontrollitult drenaažiliidesesse ja ei saa seetõttu tekitada kahjustusi pumba mehhanismidele ega ümbritsevale keskkonnale.


 

Qdos seeriate jõudlused:

Qdos30          0,1-500   ml/min (0,006-30 l/h)
Qdos60          0,1-1000 ml/min (0,006-60 l/h)
Qdos120       0,1-2000 ml/min (0,006-120 l/h) 

Kõiki Qdos seeria pumpi saab valida erinevas komplekssuses:

 • Värvilise TFT ekraaniga käsijuhitav -  koos vedelikutaseme jälgimisega
 • Ilma ekraanita kaugjuhitav -  4-20mA sisendi/väljundiga. Stopp-sisendi ja releeväljunditega (Töös/Seis/Häire)
 • Universaal komplekt, kus käsijuhitavale komplektile on lisatud 4-20 mA-, stopp- ja impulss-sisend ning väljunditeks signaalid Töös ja Häire.
 • Universaal komplekt, kus Universalile on lisatud 4-20mA väljund ja  4-20mA seadistatav juhtimine
 • Profibus komplekt, kus käsijuhitavusele on lisatud Profibus DP V0 protokolliga suhtlemine.

Värviline TFT ekraan annab juba kaugelt info pumba staatuse kohta. Sinine taust on kasutusel töötava, valge taust seisva ja punane taust häires-oleva pumba puhul.

 

Kaugjuhitav ekraanita pump annab oma töösolekust, häiretest ning juhtimise signaali olemasolust märku ikoonidega.


 

Patenteeritud peristaltiline pumbapea "ReNu" on Qdos pumbal kasutatav uudse lahendusega tööorgan.

ReNu pumbapead kasutades on tagatud pikaajaline doseerimistäpsus koos pika hooldusintervalliga. Pumbapeas on lekkeandur ja võimalik leke juhitakse drenaažiliidesesse.

Pumbapea vahetatakse tööriistu kasutamata umbes viie minutiga.

Pumbapäid on 4 erinevat tüüpi ja sobiliku valimiseks soovitame võtta meiega ühendust või siis kontrollida keemilist ühtesobivust siin: http://www.qdospumps.com/chemical.html

Qudos ReNu pumbapea maksimaalne väljundrõhk on 7bar.

 

Soovitus: Sellist tüüpi dosaatorpumpade eluea pikendamiseks tuleks võimalusel opereerida 2/3 ulatuses pumba maksimaalsest jõudlusest.

 

Pumba komplekt

Pumbaga tarnitakse  ajamiga juhtimisosa, pumba pea (eraldi pakituna) ja hüdraulilised liidesed. Lisaks saab koos pumbaga tellida tagavara pumbapea, juhtimise kaablid, ühendusvoolikuid.

Hüdarulilised liidesed koos pumbaga

 • 5x8mm
 • 9x12mm
 • 6.3x11.5mm
 • 10x16mm

Täiendav liideste pakk:

 • 3/8” hose barb
 • ¼” hose barb
 • ¼” NPT male
 • ¼” BSPT male